Type basisaanbod en type 9

Kinderen die in onze school worden ingeschreven, zijn leerlingen waarbij de aanpassingen van de school gewoon onderwijs ontoereikend of onvoldoende waren om de leerling de nodige vorderingen te laten maken.

Kinderen met een diagnose ASS (autismespectrumstoornis) en een (rand)normale begaafdheid kunnen worden ingeschreven in type 9.
Kinderen met een verslag type basisaanbod kunnen worden ingeschreven in type basisaanbod.
Een verslag van het CLB is voor beide types noodzakelijk.

Alle kinderen verdienen de beste ontwikkelingskansen. Wij bieden kinderen ‘bijzondere’ zorg.
Binnen het buitengewoon onderwijs hebben wij de omkadering om planmatig te werken aan de noden van onze leerlingen.
Waar mogelijk proberen we zo dicht mogelijk aan te leunen bij het programma van het gewoon onderwijs.

Samen met ouders, het CLB en het multidisciplinair team bieden we kinderen optimale leerkansen, vanuit hun eigen talenten en specifieke onderwijsbehoeften.
 

Kristus Koning basisschool – Campus Maria Middelares (type 9)

 

Onze school heeft sinds 1 september 2017 een tweede vestigingsplaats, campus Maria Middelares. Op deze vestigingsplaats bieden we kleuter en lager onderwijs type 9 aan. De werking is dezelfde als die van het buitengewoon onderwijs, maar de lesplaats is het gewoon onderwijs.

Door het buitengewoon en het gewoon onderwijs samen te brengen, willen we groeien naar een meer inclusief onderwijs. Waar nodig is er de specifieke ondersteuning van het buitengewoon onderwijs, waar mogelijk krijgen de kinderen de kans om aan te sluiten bij hun leeftijdsgenootjes van het gewone onderwijs. En dit geldt ook omgekeerd. Structurele aanpassingen zoals bijvoorbeeld een aangepaste speeltijd zullen ook toegankelijk zijn voor andere leerlingen die daar nood aan hebben.

We werken hiervoor samen met het schoolteam van Maria Middelares en BubaO Sint-Rafaël.