Brieven

Maart 2019

brief pyjamadag 15 maart

Februari 2019

brief oudercontact cl 4 (28 februari)

brief oudercontact cl 4 (26 februari)

schoolreis cl 2

brief oudercontact voor cl 1, cl2, cl3 (Niet voor Juf Nathalie en cl4)

januari 2019

schoolbezoeken middelbaar onderwijs (enkel voor cluster 4)

wafelverkoop deel 1

wafelverkoop deel 2

december 2018

maandkalender december

november 2018

maandkalender november

infoavond oriëntering cluster 4

zwemmen cluster 4

oktober 2018

maandkalender oktober

dierententoonstelling

algemene ouderavond

herfstwandeling

kansarmoede

september 2018

intentieverklaring

toestemming gebruik beeldmateriaal

ontvangstbrief schoolreglement

schoolreglement

ontbijtklasje

ziektebriefjes

belangrijke data campus Middelares

belangrijke data campus Kristus Koning

Italiaanse avond

oog voor lekkers

luisjes op school

ouderraad