Busvervoer

Elke ingeschreven leerling heeft recht op gratis busvervoer d.w.z. wanneer deze leerling de dichtst bijgelegen school voor buitengewoon onderwijs bezoekt.

Semi-internen en externen worden dagelijks ‘s morgens opgehaald en ‘s avonds teruggebracht.
Internen worden enkel op maandagmorgen en vrijdagavond opgehaald en teruggebracht.

Verantwoordelijkheid van de begeleider en de ouders:

De aansprakelijkheid van de begeleider begint wanneer de leerling op de bus stapt en eindigt wanneer de leerling van de bus stapt.

De ouders worden verplicht hun kind te begeleiden tot het opstappen en vanaf het afstappen van de bus.
Hiervan worden de ouders vrijgesteld indien ze het gepaste document ondertekenen.
Deze toestemming wordt bewaard bij de administratie van het leerlingenvervoer in de school

De leerlingen die gebruik maken van het schoolvervoer moeten zich houden aan enkele regels, zodat de veiligheid niet in het gedrang komt.
Het busreglement wordt ondertekend voor de leerling gebruikt maakt van het busvervoer.

Indien u als ouders klachten hebt over de bus of de begeleiding went u zich tot de directie van de school of tot de busverantwoordelijke (0493/07.80.09).

Wij vragen u uitdrukkelijk niet te trachten om conflicten op te lossen in de bus.
Dit geeft de aanwezige kinderen een zeer onveilig gevoel.
Wij vragen alle partijen om een conflict in de school te bespreken samen met de directie.
Op deze manier kan de situatie op een efficiënte manier aangepakt worden.