Links

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Het centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. In een CLB werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten, verpleegkundigen en administratieve medewerkers.

Bezoek de website van het CLB >>


O.C.Clara Fey (MFC/FAM)

O.C.Clara Fey biedt begeleiding en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende gedrags-, emotionele en andere stoornissen.

Bezoek de website van O.C.Clara Fey (MFC/FAM) >>


BuSO Kristus Koning

BuSO Kristus Koning is een school voor buitengewoon secundair onderwijs.
Wij bieden aangepast onderwijs op maat van jongeren met leerproblemen, gedragsmoeilijkheden of een autisme spectrumstoornis.

Bezoek de website van BuSO Kristus Koning >>


Buitengewoon basisschool Sint-Rafaël

Bezoek de website van Buitengewoon basisschool Sint-Rafaël >>


Participate

Wil je meer weten over autisme? Heb je vragen over de opvoeding van jouw kind met autisme en hoe je jouw kind in het dagelijkse leven kan ondersteunen?
Zoek je gepaste ondersteuning? Wil je andere mensen informeren zodat jouw kind een plaats in onze samenleving krijgt?

Bezoek de website van Participate >>


Broeders van Liefde

Bezoek de website van Broeders van Liefde >>

 


Privacyverklaring

Als schoolbestuur zijn we verplicht om op een transparante wijze te communiceren over de gegevens
die wij opslaan en gebruiken van leerlingen en eventueel hun ouders. Wij willen graag toelichting
geven bij deze verwerking van persoonsgegevens.

Privacyverklaring