Lesuren

Campus Kristus Koning

Omdat wij rekening moeten houden met de schoolbussen, hebben wij wisselende uren.

Maandag

10u25

12u05

13u15

16u05

Dinsdag

08u50

12u05

13u15

16u05

Woensdag

08u50

12u00

——

——

Donderdag

08u50

12u05

13u15

16u05

Vrijdag

08u50

12u05

13u15

16u05

Voorbewaking:

– maandagmorgen vanaf 10u00
– andere dagen vanaf 8u00

Vertrek bussen:

– woensdag om 12u00
– andere dagen 16u20

Campus Maria Middelares

Maandag

8u45

10u25(schoolbus)

12u00

13u15

15u35

Dinsdag

08u45

12u00

13u15

15u35

Woensdag

08u45

12u00

——

——

Donderdag

08u45

12u00

13u15

15u35

Vrijdag

08u45

12u00

13u15

15u35

Kinderen die met de schoolbus komen, starten ’s maandags later! Wanneer na een vakantie of lang weekend de school niet op een maandag hervat wordt, geldt voor hen op de beginnende dag de maandagregeling.

De kinderen moeten voor het belsignaal op de speelplaats aanwezig zijn, ten vroegste een kwartier voor de start van de les. Er is alle dagen vooropvang vanaf 08.00u

Voor de voor – en naschoolse opvang werken we samen met: Landelijke Kinderopvang Stekelbees Hogebaan 4 2960 St-Job-In-‘t-Goor 03/663.76.80 (voorschools vanaf 7.00u en naschools tot 19.00u).