Schoolrekening

Wij zijn er ons goed van bewust dat schoollopen duur is. Vandaar dat we het zo goedkoop en efficiënt mogelijk houden. De wet legt ons dit ook op via de maximumfactuur. Op het einde van ieder trimester ontvangt u van ons een gedetailleerde schoolfactuur.

Conflictbeheer

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de school.  Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze.

Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft omdat u geen overeenkomst wil bekomen of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Uw dossier zal dan worden overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. Alle bijkomende kosten zijn in dit geval door u te betalen.

Gratis

Heel wat schoolmateriaal bieden we gratis aan : schriften, boeken, agenda, schrijfgerief, knutselmateriaal, gebruik van computers,…

 

De scherpe maximumfactuur

De scherpe maximumfactuur bedraagt per schooljaar voor de leerlingen van de lagere school €95 en voor de kleuters €50 en omvat:

– Daguitstappen ( sport en cultuur)

– Schoolreis

– Administratieve kosten

– Zwemmen

De minder scherpe maximumfactuur € 480 (enkel voor de lagere school)

De minder scherpe maximumfactuur bedraagt  € 435 voor de volledige duur van de lagere school en omvat meerdaagse uitstappen zoals boerderijklassen, bosklassen of zeeklassen.

Mogelijke kosten bovenop de maximumfactuur

– turn T-shirt:      7 €

– lunchpakket:      1 €

– zwemgerief:      2 €

Een lunchpakket ontvangen of zwemgerief ontlenen zijn uitzonderingen. Indien uw kind hier meermaals gebruik van maakt nemen wij contact met u op. De directie kan uitzonderingen toestaan indien noodzakelijk.

Deelname aan activiteiten

In de loop van het jaar wordt u geïnformeerd over activiteiten die georganiseerd worden voor verschillende doeleinden. U bent helemaal vrij om daar aan deel te nemen. Het is natuurlijk fijn indien we ook op u kunnen rekenen. Hartelijk dank bij voorbaat