Brieven

Participatie schoolraad

Beste ouders,

De schoolraad overlegt en adviseert over belangrijke zaken over het schoolleven met de directie en het schoolbestuur (bv. de schoolkosten, het schoolreglement, studieaanbod, …)

We zoeken een nieuwe ploeg om hieraan te werken.