School algemeen

Corona update (27-4)

De informatie in de media over de herstart van de lessen vanaf 15 mei is van toepassing op het gewoon onderwijs. Omdat het buitengewoon onderwijs zeer divers is, geldt de info over de leerjaren die terug naar school komen, niet voor onze school! Op dit moment weten we nog niet voor welke leerlingen wij de lessen op school zullen hervatten. Op basis van een risico-analyse beslist het schoolbestuur hierover in de loop van deze week. We brengen u zo snel mogelijk op de hoogte van de beslissing. De school blijft voorzien in opvang, info en aanmelding.