Brieven

Brief oudercontact 8 februari

Beste ouder, opvoeder,

Tijdens de week van 8 tot en met 12 februari is er een 2de individueel oudercontact.

We nodigen u dan uit om samen met de leerkracht(en) de vorderingen van uw kind te bespreken.

Omwille van de corona maatregelen doen we dit oudercontact via een videogesprek of telefonisch.